mars 7, 2024

Det å legge til rette for og anerkjenne kompost anser vi i Greenway-Norge AS som sunn fornuft, da kompost er like naturlig som fotosyntesen.

Greenway-Norge AS har siden starten i 2010 levert plantebaserte engangs serveringsprodukter uten noen form fossil CO₂. Det betyr at produktene ikke kan frigi noen form for fossil mikro eller nanoplast til den som spiser på eller drikker av produktet eller til naturen. I vårt arbeid med å sette fokus på klima, miljø og folkehelse har vi i snart 10 år vært i dialog med Klima og Miljøverndepartementet med Ola Elvestuen, Espen Barth Eide og Andreas Bjelland Eriksen som ministere. Blant temaene vi har satt fokus på, basert på samarbeid med noen av de fremste forskerne på området i Europa, er viktigheten av kompost, bionedbrytelighet, samt mulige farer med nano/mikroplast og PFAS opp mot folkehelse, klima og miljø.

Vi er glad for at ministrene i alle disse årene har lyttet til våre argumenter som fokuserer på naturen som rettesnor.

Norges Regjering sendte i samarbeide med regjeringene i Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland et forslag om totalforbud mot PFAS/farlige Fluorforbindelser til EU i februar 2023, det er vi svært glade for.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-foreslar-forbud-av-miljogiften-pfas/id2962234/
Kred til Regjeringen for den handlingen!

Andreas Bjelland Eriksen som Klima og miljøvernminister tar våre refleksjoner og argumenter på alvor, noe vi tar som et kompliment til oss, samtidig som det viser at han tar naturen på alvor.

Vi er stolte over at vi med vårt arbeid med Espen Barth Eide som klima og miljøvernminister sammen med Miljødirektoratet har klart å få annerkjennelse for kompost som materialgjenvinning som teller på Norges resirkuleringsgrad! Vi gleder oss over å kunne ta dette arbeidet videre med nåværende Klima og Miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen.

Det er en svært viktig og god nyhet og en særdeles viktig anerkjennelse for viktigheten av Den Naturlig Grønne Sirkulærøkonomien og dermed for naturen.

Det å spille på lag med naturen og anerkjenne kompost anser vi som sunn fornuft, da kompost er like naturlig som fotosyntesen.

Vårt fokus vil som før være å samarbeid med myndighetene for å legge til rette for til rette for Den Naturlige Grønne Sirkulærøkonomien. Det å få flest mulig, helst alle, Norske kommuner til på legge til rette for å få tilbake kompost blir viktig. Vi ønsker oss også at Fylker legger til rette for industrikompost.

 

Klima og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen til høyre Gründer og daglig leder av Greenway-Norge AS Jan-Erik Pavels Smith til venstre

 

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram